isguzman@muratosgb.com.tr
+90 (426) 214 12 66 +90(544) 426 99 12

Eğitimlerimiz

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlk yardım
Kimyasal, ziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalısma ve ergonomi
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

Titreşimli ve gürültülü ortamlarda çalışma
Risk değerlendirmesi eğitimleri
Ramak kala eğitimleri
Taşeron iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Elektrik işlerinde güvenlik tedbirleri eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bilgilendirme
İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme
Sektörel is güvenliği ise giriş eğitimleri
Kimyasal maddelerle çalışmalar
Hijyen eğitimi
Yüksekte çalışma eğitimi
Kapalı alanlara giriş ve çalışma yöntemleri
Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
işyerlerinde tutulması gereken kayıt ve belgeler
Makine ve tezgahlarda çalışmalar
Bakım onarım işlerinde iş güvenliği
İş hukuku eğitimleri
4857 sayılı iş kanunu uygulamaları
Hizmet sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması
Asıl işveren alt işveren ilişkileri
Yönetici iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
MURATOSGB-0013

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlk yardım
Kimyasal, ziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalısma ve ergonomi
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

Titreşimli ve gürültülü ortamlarda çalışma
Risk değerlendirmesi eğitimleri
Ramak kala eğitimleri
Taşeron iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Elektrik işlerinde güvenlik tedbirleri eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bilgilendirme
İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme
Sektörel is güvenliği ise giriş eğitimleri
Kimyasal maddelerle çalışmalar
Hijyen eğitimi
Yüksekte çalışma eğitimi
Kapalı alanlara giriş ve çalışma yöntemleri
Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
işyerlerinde tutulması gereken kayıt ve belgeler
Makine ve tezgahlarda çalışmalar
Bakım onarım işlerinde iş güvenliği
İş hukuku eğitimleri
4857 sayılı iş kanunu uygulamaları
Hizmet sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması
Asıl işveren alt işveren ilişkileri
Yönetici iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

BENZER HİZMET VE UYGULAMALAR

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin